81 748 61 16
Petrotechnika PHU
inż. Alfred Fijałkowski

ul. Przy Stawie 2/1
20-67 Lublin
tel. 81 748 61 16
kom. 501 274 451
fax 81 748 61 16

Projektowanie

  • Opracowywanie wielowariantowych koncepcji inwestycji w zakresie zagospodarowania przestrzennego ii rozwiązań architektonicznych;
  • Opracowywanie dokumentacji dla potrzeb pozyskania decyzji o oddziaływaniu projektowanej inwestycji na środowisko ( Karta informacyjna, Raport);
  • Opracowywanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej;
  • Opracowywanie kompletnych projektów budowlanych stacji paliw płynnych i gazowych wszystkich branż, wraz z przyłączami sieci zewnętrznych;
  • Opracowywanie projektów budowlanych innych obiektów np. myjni samochodowych, budynków gastronomiczno-hotelarskich;
  • odtwarzanie dokumentacji zbiorników, stacji paliw i baz paliwowych dla potrzeb rejestracji w UDT i WDT;

 
Projektowanie stron internetowych Go3.pl Marcin Ładziak